Tko su članovi društva?

doc. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med., psihijatar, psihoterapeut, forenzički psihijatar, FECSM, seksualni terapeut, grupni analitičar
predsjednik društva

član izvršnog odbora Europske seksološke federacije

 

Nataša Barolin Belić, gestalt psihoterapeutkinja, EAGT, ECP
tajnik društva

 

članovi upravnog odbora društva:
dr. sc. Tanja Jurin, prof. psihologije
prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
mr. sc. Annina Sartorius, klinička psihologinja

 

Edukaciju iz seksualne terapije završilo je desetero stručnjaka koji su time stekli naziv seksualnog terapeuta. To su (abecednim redom): Goran Arbanas, Nataša Barolin Belić, Lovorka Brajković, Ivana Grabar, Tanja Jurin, Rajna Knez, Karin Kuljanić, Annina Sartorius, Ida Šamanović, Aleksandar Štulhofer.

Naziv savjetnika u području seksualnog zdravlja stekli su Nina Bašić-Marković, Maja Lipanović, Maja Mamula, Nataša Mrduljaš Đujić i Hrvoje Tiljak.