Program edukacije

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju, koje je član Europske seksološke federacije, organizira edukaciju iz seksualnog savjetovanja i iz seksualne terapije.

Ova edukacija traje dvije godine, održava se jednom mjesečno (vikendom, od petka do nedjelje).

 

  1. Uvjeti za upis u edukaciju za savjetovatelje/ice iz područja seksualnog zdravlja su:

a.     i.    Psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, socijalni rehabilitatori, liječnici, više/visoke medicinske sestre i tehničari ili

ii.    osobe s visokom stručnom spremom a koje imaju završene 2 godine neke psihoterapijske ili savjetodavne škole koja je članica SPUH-a ili Europske federacije psihoterapijskih udruga

b.Najmanje 26 godina starosti

c. Osobe koje su prihvaćaju načela iznesena u Deklaraciji o seksualnim pravima Svjetskog udruženja za seksualno zdravlje (WAS)  koju možete naći na www.hdst.hr

d. Dobro poznavanje engleskog jezika (neka predavanja, radionice i dio literature bit će na engleskom jeziku

2. Uvjeti za upis u edukaciju za seksualne psihoterapetkinje/e su:

a. Sve kao pod 1.

b. Minimalno završene 3 godine edukacije iz psihoterapije s napomenom da će ti polaznici dobili certifikat i naziv seksualni terapeut/kinja kada prethodno završe cijelu psihoterapijsku edukaciju i dobiju certifikat svoje psihoterapijske škole

3.    Kandidati trebaju dostaviti

  1. Dokumente iz kojih je razvidno da ispunjavaju propisane kriterije
  1. Životopis